top of page

קשיים ביחסים בין אישיים

אנו יצורים חברתיים מעצם מהותנו. יכולתנו ליצור קשר חשובה מאד לבריאותנו הנפשית ולסיפוק מחיינו. קשיים בין אישיים עשויים להופיע בכל סוגי הקשרים שיש לנו - משפחתיים, רומנטיים, חבריים, יחסי עבודה. 

מערכות יחסים בריאות, ואוהבות נשענות במידה רבה על דפוסי היחסים שהוטבעו בנו בתחילת חיינו. עם זאת, דפוסים אלו עלולים להקשות עלינו לכונן מערכות יחסים טובות. אנו עשויים למצוא עצמנו משחזרים שוב ושוב קשיים ספציפיים ביחסים. לדוגמא: חוויות של דחיה; תחושה שאני נבלעת בקשר;  קושי ליצור קשר בכלל או קושי לבסס קשר קבוע; אכזבות ותסכולים בקשר. קשיים ביחסים נובעים משחזור הדפוסים הפנימיים שנוצרו בעברנו, כאשר לא חשנו אהובים ורצויים אלא מאוימים. הדבר יתבטא במידת הקרבה והאמון שיתאפשרו ביחסים העתידיים שננסה לבנות.

טיפול נפשי בקשיים ביחסים

 

​אם גם אתם נתקלים בקשיים ביחסים במשפחה, בזוגיות, בחברות או בעבודה - אתם מוזמנים לפנות אלי. במהלך הטיפול תוכלו להתבונן ולחקור את עצמכם הן ברמה הרגשית והן ברמה הקוגניטיבית, להכיר ולהבין את עולמכם הפנימי ואת התהליכים שמפעילים אתכם. באמצעות התכנים שיעלו בטיפול, ניתן יהיה לזהות את הקשיים במערכות היחסים העכשוויות, ללמוד לאתר דפוסי חשיבה והתנהגות שמכשילים את האינטראקציה ולהתחיל לבנות דפוסים חדשים.

בנוסף, הקשר שיווצר ביננו יאפשר לשחזר במסגרת הטיפול תחושות וחוויות המופיעות במציאות היחסים והקשרים הבין אישיים שלכם, אך הפעם בתוך מסגרת טיפולית מכילה ומוגנת, וכך ניתן לגעת בשורשי הקושי ולפתח דרכים חדשות לבטא עצמכם ביחסים. 

טיפול בקשיים ביחסים בתל אביב
bottom of page