top of page
טיפול נפשי בגיל השלישי בתל אביב

הגיל השלישי

תקופת הזקנה מלווה בהתמודדות עם שינויים מנטליים (בעיות זיכרון, איטיות), פיזיולוגיים ופסיכולוגיים (התרופפות מנגנוני ההגנה). בהתאם, מוגדרת בריאות נפשית בזקנה כיכולת להתמודד עם המציאות המשתנה. משימה זו אינה פשוטה מאחר ופעמים רבות היא כוללת התמודדות עם מעבר מחיים עצמאיים ומספקים לחיים של אובדן ותלות הנובעים מהתאלמנות, הסתגלות לבית אבות, השלמה עם אובדן יכולות תפקודיות וכן הלאה.

אחד המיתוסים הרווחים לגבי הזקנה הוא היעדר היכולת להשתנות ולהתפתח, ורבים חוששים כי מאחר והגיעו לגיל מבוגר, בלתי אפשרי לשנות את תחושותיהם או מצבם. תחושות דיכאון, חוסר אונים ופסימיות, המתעוררות לעיתים בזקנה, משפיעות אף הן ומפחיתות את המוטיבציה לפנות לטיפול ולהיעזר. כמו כן רבים מבני הגיל השלישי רואים בפנייה לטיפול עדות לשיגעון וחולשה.
ואולם, מחקרים מראים שדווקא בגיל השלישי הראיה הרחבה יותר של החיים הנובעת מתוך ניסיון והבנות שנרכשו כבר, מאפשרת לבחון את השאלות וההתלבטויות לצורך התמודדות טובה עם הקשיים והמשברים.

טיפול נפשי באדם המבוגר

הטיפול הנפשי באדם המבוגר דומה בהיבטים רבים לטיפול באדם הצעיר, אם כי ממוקד בד"כ בנושאים שונים. טיפולים בגישה הדינמית מתמקדים בחיזוק וארגון המבנים הנפשיים והתמודדות עם תכנים פנימיים (תחושת חוסר ערך, בדידות) ושינויים חיצוניים (אובדנים, בעיות בריאותיות); טיפולים קוגניטיביים עשויים להתמקד בויסות השפעתן של אמונות לא רציונליות המביאות למצוקה בחיי היום יום.

אם אתם, או אדם החשוב לכם, נמצא בגיל השלישי ומתקשה להתמודד עם הקשיים שתקופה זו מזמנת, יתכן כי יש צורך במעורבות מקצועית ואשמח לסייע.  

bottom of page