top of page
טיפול פסיכולוגי לצעירים בתל אביב

בוגרים צעירים

תקופת הבגרות הצעירה (גילאי 18-35) היא תקופה של הזדמנויות ושל קשיים. דווקא כאשר עלינו לקבל את ההחלטות הכי חשובות, המשפיעות על עתידנו, הניסיון שלנו מועט ולא מגובש, האפשרויות אין-סופיות, ובהתאם לכך ההתלבטויות. חופש הבחירה מלווה בנטל אחריות שעלול להלחיץ ולעורר חרדה.

תהליך בחירת המקצוע חוצה הרבה שיקולים ושאלות: במה אנו טובים? מה אנחנו אוהבים לעשות? איזו סביבת עבודה מתאימה לנו? מה יפרנס אותנו בשוק העבודה המשתנה?

בתחום הבינאישי, השייכות החברתית אינה מוכתבת על ידי מסגרות חיצוניות אלא כרוכה בתהליכי בחירה אקטיבית. אנו מתמודדים עם בחירת האנשים שמתאים לנו לחלוק אתם את המשך דרכנו הבוגרת, שנכון לנו לבלות אתם, להזדהות עמם ולשאוב מהם סטנדרט ומודל, שותפות ותמיכה.

בשלב זה, רבים מוצאים עצמם עסוקים יותר בשאלת הזוגיות. אנו תוהים אודות יכולתנו ליצור קשר עם פרטנר מתאים, האם ומתי נכון לנו ליצור קשר זוגי ובאיזו מתכונת. מתחדדות שאלות בסיסיות של דימוי וביטחון עצמי, הצורך והיכולת לאינטימיות, איזה פרטנר אנו בעצם מחפשים ולעיתים גם עדיין מתמודדים שאלות של גיבוש הזהות והנטייה המינית.

בתקופה זו מתחדדת שאלת התלות והעצמאות הרגשית וגם הכלכלית. המגורים בבית ההורים, השימוש במשאביהם וההישענות על עצתם או הנחייתם כבר אינם מובנים מאליהם כמו בעבר. תהליך הספרציה-אינדווידואציה (כלומר היווצרות ההכרה ההדדית בנפרדות ובעצמאות של הצעירים והוריהם) עולה שלב. יש להגדיר גבולות חדשים של אוטונומיה, אחריות, כיבוד צרכי האחר ויכולותיו. צריך להכריע בין הרצון לעמוד על הרגליים של עצמנו, לבין המשאלה להיעזר ולהיתמך.

 

טיפול נפשי בבוגרים צעירים

קבלת ההחלטות בערוצים השונים מתרחשת במקביל זו לזו. נוצר עומס התמודדות מצטבר, שעלול לאיים ולהלחיץ. תחושת הקושי עולה על חוויית החדווה והיצירתיות התפקוד עלול להיפגע, להצטמצם, להפוך לצר ולנוקשה יותר, והגישה למשאבים האישיים עלולה להיחסם.

אם גם אתם חווים קשיים דומים - נכון ללוות את התקופה בתהליך טיפולי. הטיפול יכול להתמקד במשימה מוגדרת כגון בחירת מקצוע או התמודדות עם חרדת בחינות. לעיתים, התמודדות או התלבטות נקודתיים וממוקדים מציפים בעצם קושי עמוק ונרחב יותר. למשל סביב הדימוי העצמי, תחושת המסוגלות האישית, הקונפליקט בין הרצון לתלות לבין הרצון לעצמאות או התמודדות עם חוויות קשות מימי ביה״ס והצבא שמהדהדות בהווה. באמצעות הטיפול אוכל לסייע לכם בגיבוש דרכי התמודדות יעילות וסתגלניות יותר ולהציע סביבה תומכת לתהליכי התלבטות, התפתחות והבשלה.

bottom of page