Search
  • דנה שניצר משיח

סליחה, טעיתי


כמה מלים על סליחה

ימים של חשבון נפש, חגים וסליחות הבאים עלינו לטובה מעוררים את השאלה - מהי סליחה? האם זו מטרה שיש לקדמה בטיפול? האם על הכל ראוי לסלוח? אין כוונתי לדיון מוסרי פילוסופי אלא על נקודת מבט הרואה בראש ובראשונה את רווחתו הנפשית של המטופל. אני חושבת על מטופליי השונים - ניצולי שואה, דור שני ושלישי , מטופלים שחוו התעללות וסדיזם מצד מעוולים שונים, חלקם בני משפחה קרובים - ושאלתי מתחדדת.

סליחה - פנים רבות לה

בעוד הנצרות מקדשת את מתן הלחי השניה והבודהיזם מדבר על הצורך למחול ולשחרר ליהדות גישה שונה (מציאותית יותר לטעמי), אם כי גם בה כמובן הבדלי גישות. הפילוסוף עמנואל לוינס (בספרו "תשע קריאות תלמודיות") מתאר מקרה בו רב החליט לתת לקצב שלעג לו הזדמנות לבקש ממנו סליחה, אך כשל בכך והקצב עלב בו שוב. לוינס מדבר על גודל האחריות שהרב קיבל על עצמו כשהאמין בטרם עת באנושיותו של אחר. אני מאמינה כי היכולת לבקש סליחה והיכולת לסלוח - שתיהן מיומנויות חשובות הן במישור הבינאישי והין במישור התוך אישי ומעידות על התפתחות נפשית ועל בגרות, כל עוד בקשת הסליחה אינה בגדר מס שפתיים, כנה ונעשית מתוך עמדה של קבלת אחריות וראיית האחר ולא רק כדי לנקות את מצפונו של המעוול ולצאת ידי חובתו וכאשר המעוול אכן עבר שינוי אמיתי. פילוסוף אחר, ז'ק דרידה (במאמרו "קוסמופוליטניות וסליחה", כותב על כך שהיכולת לסלוח חשובה דווקא במקרים הקשים, בהם המעוול אינו לוקח אחריות. קשה לי להתחבר לעמדה זו.

סליחה - מה משמעותה?

אני מציעה להבחין בין המישור התוך אישי לבינאישי. במישור התוך נפשי חשוב לא ״להיתקע״ בכעס ובהאשמה, לאוורר , להבין את רגשותנו לאפשר לעצמנו לכעוס אך לא ״להיתקע״ שם. לנסות להתחקות אחר מניעי המעוול, להבינם אולי אפילו לגלות אמפתיה כלפיו (לדוגמא - הורה שעבר התעללות בעצמו). עם זאת, אין משמעות הדבר קבלת מעשיו, פטירתו מאחריות או מאשם.

לעתים חשוב דווקא ללמד את המטופל לומר ״לא עוד״ ולצאת ממערכת יחסים מתעללת. לנסות להבין עד כמה אנו מופעלים מכך ביחסנו עם אחרים, בבחירות שלנו ואיך נוכל להתנהל אחרת.

במישור הבינאישי עלינו לזכור שאין הדבר תלוי רק בנו ואנו נתונים לרצונו/ יכולותיו/ כוונותיו של האחר.

אולם האתגר הגדול באמת בעיני הוא סליחה עצמית (ועל כך בבלוג אחר...)

חתימה טובה ובהצלחה לכל אחד בחשבון הנפש ובמסעו האישי לעבר חמלה כלפי האחר, כלפי עצמנו, לא בכל מחיר ולא בכל מקרה כמובן.


0 views

דנה שניצר-משיח פסיכותרפיסטית

 טיפול נפשי בצפון תל אביב וברמה"ש