Search
  • דנה שניצר משיח

עוף גוזל - על תקופת הבגרות הצעירה


בוגרים צעירים

מחקרים בכל העולם מצביעים על כך שתקופת הבגרות הצעירה (YOUNG ADULTHOOD) היא תקופה קריטית המשפיעה על מהלך החיים באופן דרמטי: בגילאים 18-35 אנשים צעירים מקבלים את ההחלטות המהותיות ביותר לעשורים הבאים לחייהם: בחירת מקצוע ותחום לימודים, ייסוד זוגיות ומשפחה, הנחת יסודות לעצמאות כלכלית והשתייכות למעגל חברתי. מדובר בתקופה של הזדמנויות ושל קשיים. דווקא כאשר עלינו לקבל את ההחלטות הכי חשובות, המשפיעות על עתידנו, הניסיון שלנו מועט ולא מגובש, האפשרויות אין-סופיות, ובהתאם לכך ההתלבטויות. חופש הבחירה מלווה בנטל אחריות שעלול להלחיץ ולעורר חרדה.

תהליך בחירת המקצוע חוצה הרבה שיקולים ושאלות: במה אנו טובים? מה אנחנו אוהבים לעשות? איזו סביבת עבודה מתאימה לנו? מה יפרנס אותנו בשוק העבודה המשתנה?

בתחום הבינאישי, השייכות החברתית אינה מוכתבת על ידי מסגרות חיצוניות אלא כרוכה בתהליכי בחירה אקטיבית. אנו מתמודדים עם בחירת האנשים שמתאים לנו לחלוק אתם את המשך דרכנו הבוגרת, שנכון לנו לבלות אתם, להזדהות עמם ולשאוב מהם סטנדרט ומודל, שותפות ותמיכה.

בשלב זה, רבים מוצאים עצמם עסוקים יותר בשאלת הזוגיות. אנו תוהים אודות יכולתנו ליצור קשר עם פרטנר מתאים, האם ומתי נכון לנו ליצור קשר זוגי ובאיזו מתכונת. מתחדדות שאלות בסיסיות של דימוי וביטחון עצמי, הצורך והיכולת לאינטימיות, איזה פרטנר אנו בעצם מחפשים ולעתים גם עדיין מתמודדים שאלות של גיבוש הזהות והנטייה המינית.

בתקופה זו מתחדדת שאלת התלות והעצמאות הרגשית וגם הכלכלית. המגורים בבית ההורים, השימוש במשאביהם וההישענות על עצתם או הנחייתם כבר אינם מובנים מאליהם כמו בעבר. תהליך הספרציה-אינדווידואציה (כלומר היווצרות ההכרה ההדדית בנפרדות ובעצמאות של הצעירים והוריהם) עולה שלב. יש להגדיר גבולות חדשים של אוטונומיה, אחריות, כיבוד צרכי האחר ויכולותיו. צריך להכריע בין הרצון לעמוד על הרגליים של עצמנו, לבין המשאלה להיעזר ולהיתמך.

מתי כדאי לפנות לטיפול וכיצד טיפול יכול לסייע?

קבלת ההחלטות בערוצים השונים מתרחשת במקביל זו לזו. נוצר עומס התמודדות מצטבר, שעלול לאיים ולהלחיץ. תחושת הקושי עולה על חוויית החדווה והיצירתיות התפקוד עלול להיפגע, להצטמצם, להפוך לצר ולנוקשה יותר, והגישה למשאבים האישיים עלולה להיחסם.

אם גם אתם חווים קשיים דומים - נכון ללוות את התקופה בתהליך טיפולי. הטיפול יכול להתמקד במשימה מוגדרת כגון בחירת מקצוע או התמודדות עם חרדת בחינות. לעתים, התמודדות או התלבטות נקודתיים וממוקדים מציפים בעצם קושי עמוק ונרחב יותר. למשל סביב הדימוי העצמי, תחושת המסוגלות האישית, הקונפליקט בין הרצון לתלות לבין הרצון לעצמאות או התמודדות עם חוויות קשות מימי בית הספר והצבא שמהדהדות בהווה. באמצעות הטיפול אוכל לסייע לכם בגיבוש דרכי התמודדות יעילות וסתגלניות יותר ולהציע סביבה תומכת לתהליכי התלבטות, התפתחות והבשלה.


0 views

דנה שניצר-משיח פסיכותרפיסטית

 טיפול נפשי בצפון תל אביב וברמה"ש