מכתבי תודה ממטופלים

מכתבי תודה ממטופלים

דנה שניצר-משיח פסיכותרפיסטית

 טיפול נפשי בצפון תל אביב וברמה"ש